คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> อุปกรณ์ยึดสายไฟ >> คลิปหนีปสายไฟ

คลิปหนีบสายไฟแบบยึด

<< Back
คลิปหนีบสายไฟแบบยึด
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
ITEM.NO. A B L CIRCLE D
SMT-1 15.4 12.4 74 16\20
SMT-2 15.4 12.4 90 25
สินค้าก่อนหน้านี้ : คลิปหนีบสายไฟ
สินค้าถัดไป : คลิปหนีบสายไฟแบบ F