คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> รายการสินค้า

รายการสินค้า

บ้าน ● ข้อมูลบริษัท ● สินค้า ● ใบรับประกัน ● การบริการ ● ข่าวสาร ● ติดต่อเรา ● English ● 中文版
เคเบิ้ลไทร์
 เคเบิ้ลไทร์
  Self-locking Nylon Cable Ties
  Releasable Cable Ties
  Marker Nylon Cable Ties
  Bead Ties
  Knot Ties
  Double Locking Cable Ties
  Mountable Head Ties
  Saddle Mounting Ties
  Push Mount Ties
  In-line Cable Ties
  Stainless Steel Plate Lock Cable Ties
  Releasable Cable Ties(double Loop)
  Stainless Steel Cable Ties
  Plactic Security Seals
  Magic Cable Ties
  Infinity Ties
  Pe Ties
  Expand Plug Cable Ties
  Buckle Cable Ties
  Twist Ties
 เคเบิ้ลไทร์ชุดสุดคุ้ม
  Peb Series (polybag+headcard)
  Bca 、bcb Series (pvcbag+headcard)
  Sb Series (single Blister)
  Iba Series (single Blister)
  Ibb Series (single Blister)
  Blb Series (double Blister)
  Dba Series (double Blister)
  Dbb Series (double Blister)
  Dbe Series (double Blister)
  Was Series (plastic Box)
  Wbs Series (plastic Box)
 เคเบิ้ลไทร์ชุดสุดคุ้ม (ทรงกระบอก)
  Pvb Series (pvc Tube)
  Cta Series (p.e.t Tube)
  Cts Series (p.e.t Tube)
  Ctm Series (p.e.t Tube)
  Ctl Series (p.e.t Tube)
  Ctb Series (p.e.t Tube)
 ปืนดึงเคเบิ้ลไทร์
  Tg-100 Cable Ties Tools
  Chs-600a Cable Ties Tools
  Chs-500 Cable Ties Tools
  Chs-519 Cable Ties Tools
  Ctg-001 Cables Ties Tools
  Lqa-001 Cables Ties Tools
คลิปหนีบสายไฟ
 คลิปหนีบสายไฟ
  Circle Cable Clips
  K-type Circle Cable Clips
  Flat Cable Clips
  Coaxial Cable Clips
  Te Cable Clips
 คลิปหนีบสายไฟชุดสุดคุ้ม
  Plb Series (plastic Box)
  Pab Series (paper Box)
  Hco Series (plastic Box With Headcard)
  Hcl Series (plastic Box With Hole)
  Dbc Series (double Blister)
  Dbd Series (double Blister)
ขั้วต่อสายไฟ
 เทอร์มินอล บล็อก
  เทอร์มินอล บล็อก
  ชุดสุดคุ้มแบบ 2แถว
  ชุดสุดคุ้มแบบแถวเดียว
 ข้อต่อสายไฟ
  วายนัท
  วายนัทแบบปีก
  ข้อต่อพลาสติก
  ข้อต่อสายรูปหัวหมวก
  ข้อต่อสายรูปหัวหมวก
 ตลับหนีบสายไฟ
  ตลับหนีบสายไฟ
  ตลับหนีบสายไฟแบบต่อตรง
ฉนวนหุ้มหางปลา
 ฉนวนหุ้มหางปลา
  Insulated Spade Terminals
  Spade Naked Terminal(type Tu)
  Insulated Ring Terminals
  Ring Naked Terminal
  Copper Tube Terminals
  Insulated Pin Terminals
  Pin-shaped Naked Terminal
  Insulated Chi-shaped Terminals
  Chip-shaped Naked Terminal
  Insulated Butt Connectors
  Insulated Butt Connectors
  Insulated Male Disconnects
  Chip-type Socket Connectors 6.3
  Insulated Female Disconnects
  Insulated Bullet & Receptacle Disconnects
  Fully Vinyl Insulated Disconnects
  Piggy Back Disconnects
  Insulated Cord End Terminals
  Crewel Tube Pre-insulating Terminal
  Cord End Terminals
  Long Full-insulating Middle Joint(nylon)
  Male And Female Full-insualting Joint(nylon)
  Bullet-shaped Male And Female Full-insualting Joint(nylon)
  Heat Shrinking Middle Joint
  Open Barrel Terminals
  Value Pack It-50 (plastic Box)
  Value Pack It-175/300/760/1200
  Value Pack It-101
  Value Pack It-500
  Value Pack Te-200 (plastic Box)
  Value Pack E-100/e-400 (plastic Box)
  Heat Shrinkable Terminals(water Proof)
  Terminal Category Introduction
อุปกรณ์ยึดสายไฟ
 แป้นกาว
  Self-adhesive Tie Mounts
  Self-adhesive Tie Mounts[2]
 พุกขยาย
  พุกขยาย
  Rt พุกขยาย
  Long พุกขยาย
 สลักเกลียวร้อยเคเบิ้ลไทร์
  สลักยึดเคเบิ้ลไทร์[1]
  สลักยึดเคเบิ้ลไทร์[2]
 สลักยึดเคเบิ้ลไทร์
  Cable Tie Holder
  Adjustable Cable Clamp
  Cable Clamp
 คลิปหนีปสายไฟ
  คลิปหนีบสายไฟ
  คลิปหนีบสายไฟแบบยึด
  คลิปหนีบสายไฟแบบ F
 คลิปเก็บสายไฟ
  คลิปเก็บสายไฟ
 เคเบิ้ลแคล้ม
  เคเบิ้ลแคล้ม
 ตัวยึดท่อร้อยสายไฟ
  ตัวยึดท่อร้อยสายไฟ
 ทวิสล็อค
  ทวิสล็อค
  ตัวล็อคบิด
 ฝาปิดนิรภัย
  ฝาปิดนิรภัย
 ที่รัดสายไฟพร้อม Tag
  ที่รัดสายไฟพร้อม Tag
 คลิปหนีบสายไฟ Pe, Pc
  คลิปหนีบสายไฟ Pe,pc
 แคล้ม
  คลิปยึดท่อ
  คลิปยึดท่อ[2]
  เคเบิ้ลแคล้มรูปตัวยู
เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ & ท่อ พีวีซี
 ไส้ไก่
  ไส้ไก่
  ไส้ไก่(2)
 เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์
  ท่อมาร์คสายไฟ
  ท่อมาร์คสายไฟ
  มาร์คเกอร์แบบเรียบ
  คเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์ [1]
  คเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์ [2]
  เคเบิ้ลมาร์คเกอร์แบบมีแถบป้าย
 ปลอกหุ้มหางปลา
  ปลอกหุ้มหางปลา
 ท่อหด
  ท่อหด
  Pvc Heat Shrinkable Sleeve
  Value Pack
 เทปพันสายไฟ
  เทปพันสายไฟ
เคเบิ้ลแกรนด์ & รางเก็บสายไฟ
 เคเบิ้ลแกรนด์แบบไนล่อน
  เคเบิ้ลแกรนด์แบบไนล่อน(pg)
  เคเบิ้ลแกรนด์แบบไนล่อน(metric)
  Cable Glands With Strain Relief
  Nylon Cable Glands(mg)
  Brass Cable Glands
 รางครอบสายไฟ
  รางครอบสายไฟ(slotted)
  รางครอบสายไฟ(sold)
  รางครอบสายไฟ(self-adhesive)
  Round Type รางครอบสายไฟ
เครื่องมือ
 คีมย้ำหางปลาหุ้ม
  Chs-30j
  Ly-03c/hs-03c
  Chs-0725
  Sn-02c
  Hs-0325
  Sn-02
 คีมย้ำหัวต่อสาย รูปหัวหมวก
  Hs-101
  Hs-103/ly13c
 คีมย้ำหางปลารถยนต์
  Hs-03b
  Hs-11011
 คีมย้ำหางปลา Ce
  Hs-04wf
  Hsc8 6-4
  Hs-05wf
  Sn-05wf
  Hs-26tw
  Hs-35wf
 คีมย้ำหางปลาเปลือย
  Hs-8
  Hs-22
  Hx-50b
  Ct-150
 เครื่องมืออื่นๆ
  Hs-1040
  Hs-700a
  Lk-125
  Hs-325a
Welcome to website of CHS (Changhong Plastics Group.) Date: Wed, 06 Jun 2012 17:03:17
Cable Ties Profile Date: Fri, 08 Jun 2012 19:01:55
Cable tie design and use Date: Fri, 08 Jun 2012 19:05:15
The International Fair Date: Wed, 19 Sep 2012 14:18:59
ประกาศแจ้งการเปลี่ยนชื่อ ของ บริษัท อันฮุย กรุ๊ป Date: Wed, 17 Oct 2012 14:42:28
2014 International Exhibition Date: Tue, 18 Feb 2014 14:12:08
2015 International Exhibition Date: Thu, 08 Jan 2015 14:16:12
2016 International Exhibition Date: Tue, 15 Dec 2015 10:27:28