คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> เครื่องมือ >> เครื่องมืออื่นๆ

HS-1040

<< Back
Hs-1040
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
Suitable for wire-peeling wire cutting and
wire combining terminal
สินค้าก่อนหน้านี้ : CT-150
สินค้าถัดไป : HS-700A