คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> อุปกรณ์ยึดสายไฟ >> แป้นกาว

Self-adhesive tie mounts

<< Back
Self-adhesive Tie Mounts
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
· Material: Nylon 66, 94V-2 ,certificated by UL, the back  attached sponge glue imported .
· Usage: Peel the sponge glue and stick on the wall then,  bundle the wire with cable ties.
· Application: for  bundling wires and other  things  save  time and convenient used for the wall which can’t be made a hole in.
ITEM.NO. L×W H(mm) T(mm) SCREW HOLE(mm)
TM-20 20×20 6.1 5.0 2.9
TM-25 25×25 7.5 6.2 3.5
TM-30 30×30 8.7 6.4 4.5
TM-40 40×40 6.4 10.8 /
AAM-1 19×19 4.6 4.4 /
AAM-2 28×28 6.4 5.4 5.5
สินค้าก่อนหน้านี้ : Terminal Category Introduction
สินค้าถัดไป : Self-adhesive tie mounts[2]