คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> ฉนวนหุ้มหางปลา >> ฉนวนหุ้มหางปลา

Value pack IT-175/300/760/1200

<< Back
Value Pack It-175/300/760/1200
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
ITEM.NO.\QTY IT-175 IT-300 IT-760 IT-1200
RV1.25-3 15 25 80 80
RVS1.25-4 10 25 80 80
RV1.25-5 10 25 80 80
RV2-3 15 15 80 80
RVS2-4 10 20 10 80
RVL2-5 10 10 10 60
RV5.5-5 5 5 40 40
RV5.5-6 5 5 40 40
SV1.25-3 10 20 80 80
SVS1.25-4 10 20 80 80
SVL2-4 10 20 10 80
BV1.25 10 10 10 50
BV2 10 10 20 50
BV5.5 5 5 40 40
MDD1.25-250 10 20 25 70
MDD2-250 10 20 25 70
FDD1.25-250 10 20 25 70
FDD2-250 10 20 25 70
สินค้าก่อนหน้านี้ : Value pack IT-50 (plastic box)
สินค้าถัดไป : Value pack IT-101