คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> เคเบิ้ลไทร์ >> เคเบิ้ลไทร์

Stainless steel plate lock cable ties

<< Back
Stainless Steel Plate Lock Cable Ties
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
In-line cable ties
ITEM.NO. L W(mm) Bundle Diameter E (mm) Min.Loop Tensile Strength
INCH MM LBS KGS
NZ-3×100 4" 100 3.0 3-22 22 10
NZ-4×150 6" 150 4.0 3-35 44 20
NZ-4×200 8" 200 4.0 3-50 44 20
NZ-5×250 10" 250 5.5 3-65 55 25
NZ-5×300 12" 300 5.0 3-82 55 25
NZ-8×145 53/4" 145 8.0 4-30 130 60
NZ-8×175 7" 175 8.0 4-40 130 60
NZ-8×200 8" 200 8.0 4-50 130 60
NZ-8×240 91/2" 240 8.0 4-56 130 60
NZ-8×300 12" 300 8.0 4-80 130 60
NZ-8×400 153/4" 400 8.0 4-100 130 60
NZ-10×300 12" 300 10.0 10-80 200 90
NZ-10×350 14" 350 10.0 10-90 200 90
NZ-10×400 153/4" 400 10.0 10-105 200 90
NZ-10×450 173/4" 450 10.0 10-115 200 90
NZ-10×500 1711/16" 500 10.0 10-150 200 90
สินค้าก่อนหน้านี้ : In-line cable ties
สินค้าถัดไป : Releasable cable ties(Double loop)