คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> ฉนวนหุ้มหางปลา >> ฉนวนหุ้มหางปลา

Ring Naked Terminal

<< Back
Ring Naked Terminal
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
0.5-1.5mm2(22-16) I max=19A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNB 1.25-3 #4 3.2 5.7 12.6 4.95 4.8 3.4 1.7
RNBS 1.25-3.5 #6 3.7 5.7 12.6 4.95
RNBM 1.25-3.5 #6 3.7 6.6 14.4 6.3
RNBL 1.25-3.5 #6 3.7 8.0 15.8 7.0
RNBS 1.25-4 #8 4.3 6.6 14.4 6.3
RNBL 1.25-4 #8 4.3 8.0 15.8 7.0
RNB 1.25-5 #10 5.3 8.0 15.8 7.0
RNB 1.25-6 1/4 6.4 11.6 21.8 11.1
RNB 1.25-8 5/16 8.4 11.6 21.8 11.1
RNB 1.25-10 3/8 10.5 13.6 25.5 13.6

1.5-2.5mm2(16-14) I max=27A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNB 2-3 #4 3.2 6.6 12.3 4.3 4.8 4.1 2.3
RNBS 2-3.5 #6 3.7 6.6 12.3 4.3
RNBM 2-3.5 #6 3.7 6.6 16.0 7.0
RNBL 2-3.5 #6 3.7 8.5 16.8 7.75
RNBS 2-4 #8 4.3 6.6 16.0 7.0
RNBL 2-4 #8 4.3 8.5 16.8 7.75
RNBS 2-5 #10 5.3 8.5 16.8 7.75
RNBL 2-5 #10 5.3 9.5 16.8 7.25
RNB 2-6 1/4 6.4 12.0 21.8 11.0
RNB 2-8 5/16 8.4 12.0 21.8 11.0
RNB 2-10 3/8 10.5 13.6 25.5 13.9
RNB 2-12 1/2 13.0 19.2 3.1 16.5

2.5-4mm2(14-12) I max=37A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNB 3.5-4 #8 4.3 8.0 18.0 7.7 6.0 5.0 3.0
RNBS 3.5-5 #10 5.3 8.0 18.0 7.7
RNBL 3.5-5 #10 5.3 12.0 21.4 7.7
RNB 3.5-6 1/4 6.4 12.0 21.4 7.7

4-6mm2(12-10) I max=48A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNB 5.5-3.5 #6 3.7 7.2 15.7 5.9 6.8 5.6 3.4
RNBS 5.5-4 #8 4.3 7.2 15.7 5.9
RNBL 5.5-4 #8 4.3 9.5 19.8 8.3
RNB 5.5-5 #10 5.3 9.5 19.8 8.3
RNB 5.5-6 1/4 6.4 12.0 25.8 13.0
RNB 5.5-8 5/16 8.4 15.0 28.0 13.7
RNB 5.5-10 3/8 10.5 15.0 28.0 13.7
RNB 5.5-12 1/2 13.0 19.2 32.4 16.0

6-10mm2(8) Imax=62A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNB 8-4 #8 4.3 8.8 23.8 9.3 8.5 7.2 4.5
RNBS 8-5 #10 5.3 8.8 23.8 11.1
RNBM 8-5 #10 5.3 12.0 23.8 9.3
RNBL 8-5 #10 5.3 15.0 29.8 13.8
RNBS 8-6 1/4 6.4 12.0 23.8 9.3
RNBL 8-6 1/4 6.4 15.0 29.8 13.8
RNB 8-8 5/16 8.4 15.0 29.8 13.8
RNB 8-10 3/8 10.5 15.0 29.38 13.8
RNB 8-12 1/2 13.0 20.0 33.5 15.0

10-16mm2(6) Imax=88A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNB 14-4 #8 4.3 12.0 29.8 13.3 10.5 9.0 5.8
RNB 14-5 #10 5.3 12.0 29.8 13.3
RNBS14-6 1/4 6.4 12.0 29.8 13.3
RNBL 14-6 1/4 6.4 16.0 32.8 13.3
RNB 14-8 5/16 8.4 16.0 32.8 14.5
RNB 14-10 3/8 10.5 16.0 32.8 14.5
RNB 14-12 1/2 13.0 22.0 41.0 19.5

16-25mm2(4) Imax=115A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNBS 22-5 #10 5.3 12.2 33.2 14.5 12.0 11.5 7.7
RNBL 22-5 #10 5.3 16.5 33.7 13.5
RNBS 22-6 1/4 6.4 12.2 33.2 14.5
RNBL 22-6 1/4 6.4 6.5 33.7 13.5
RNB 22-8 5/16 8.4 16.5 33.7 13.5
RNB 22-10 3/8 10.5 16.5 33.7 13.5
RNB 22-11 7/16 11.5 22.0 42.5 19.5
RNB 22-12 1/2 13.0 22.0 42.5 19.5

35-50mm2(2) Imax=160A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNB 38-5 #10 5.3 15.3 39.0 18.3 14.0 13.3 9.4
RNB 38-5 1/4 6.4 15.3 39.0 18.3
RNBS 38-8 5/16 8.4 15.3 39.0 18.3
RNBL 38-8 5/16 8.4 22.0 42.7 17.7
RNBS 38-10 3/8 10.5 15.3 39.0 18.3
RNBL 38-10 3/8 10.5 22.0 42.7 17.7
RNB 38-11 7/16 11.5 22.0 42.7 17.7
RNB 38-12 1/2 13.0 22.0 42.7 17.7

50-70mm2(1/0) Imax=215A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNB 60-6 1/4 6.4 22.0 49.7 20.7 18.0 15.4 11.4
RNB 60-8 5/16 8.4
RNB 60-10 3/8 10.5
RNB 60-11 7/16 11.5
RNB 60-12 1/2 13.0
RNB 60-14 9/16 15.0
RNB 60-16 5/8 17.0 32.0 57.0 23.5
RNB 60-18 11/16 19.0
RNB 60-20 3/4 21.0
RNB 60-22 7/8 23.0

70-95mm2(2/0) Imax=235A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNB 70-6 1/4 6.4 22.0 51.0 20.0 19.0 17.5 13.3
RNB 70-8 5/16 8.4
RNB 70-10 3/8 10.5
RNB 70-11 7/16 11.5
RNB 70-12 1/2 13.0
RNB 70-14 9/16 15.0
RNB 70-16 5/8 17.0 32.0 61.0 26.0
RNB 70-18 11/16 19.0
RNB 70-20 3/4 21.0
RNB 70-22 7/8 23.0

95-120mm2(3/0) Imax=255A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNB 80-6 1/4 6.4 27.0 54.2 20.7 20.0 19.5 14.5
RNB 80-8 5/16 8.4
RNB 80-10 3/8 10.5
RNB 80-11 7/16 11.5
RNB 80-12 1/2 13.0
RNB 80-14 9/16 15.0
RNB 80-16 5/8 17.0 32.0 68.0 32.0
RNB 80-18 11/16 19.0
RNB 80-20 3/4 21.0
RNB 80-22 7/8 23.0

120-150mm2(4/0) Imax=300A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNB 100-6 1/4 6.4 28.5 55.6 20.4 21.0 22.1 16.4
RNB 100-8 5/16 8.4
RNB 100-10 3/8 10.5
RNB 100-11 7/16 11.5
RNB 100-12 1/2 13.0
RNB 100-14 9/16 15.0
RNB 100-16 5/8 17.0 32.0 69.0 32.0
RNB 100-18 11/16 19.0
RNB 100-20 3/4 21.0
RNB 100-22 7/8 23.0

150-185mm2(250/300MCB) Imax=395A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNB 150-8 5/12 8.4 36.0 66.0 23.0 27.0 26.6 19.5
RNB 150-10 3/8 10.5
RNB 150-11 7/16 11.5
RNB 150-12 1/2 13.0
RNB 150-14 9/16 15.0
RNB 150-16 5/8 17.0
RNB 150-18 11/16 19.0
RNB 150-20 3/4 21.0 36.0 81.0 36.0
RNB 150-22 7/8 23.0
RNB 150-24 15/16 25.0
RNB 150-27 1 28.0

185-240mm2(300/350MCB) Imax=440A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNB 180-8 5/12 8.4 38.0 696.0 24.5 28.5 28.5 21.0
RNB 180-10 3/8 10.5
RNB 180-11 7/16 11.5
RNB 180-12 1/2 13.0
RNB 180-14 9/16 15.0
RNB 180-16 5/8 17.0
RNB 180-18 11/16 19.0
RNB 180-20 3/4 21.0 38.5

86.6

36.0
RNB 180-22 7/8 23.0
RNB 180-24 15/16 25.0
RNB 180-27 1 28.0

240-300mm2(400/500MCB) Imax=470A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNB 200-8 5/12 8.4 44.0 72.0 24.5 31.5 32.5 24.0
RNB 200-10 3/8 10.5
RNB 200-11 7/16 11.5
RNB 200-12 1/2 13.0
RNB 200-14 9/16 15.0
RNB 200-16 5/8 17.0
RNB 200-18 11/16 19.0
RNB 200-20 3/4 21.0 44.0 91.0 37.5
RNB 200-22 7/8 23.0
RNB 200-24 15/16 25.0
RNB 200-27 1 28.0

300-400mm2(500/600MCB) Imax=650A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
RNB 325-8 5/12 8.4 50.0 88.0 33.5 35.5 37.5 28.0
RNB 325-10 3/8 10.5
RNB 325-11 7/16 11.5
RNB 325-12 1/2 13.0
RNB 325-14 9/16 15.0
RNB 325-16 5/8 17.0
RNB 325-18 11/16 19.0
RNB 325-20 3/4 21.0 50.5 105.7 45.0
RNB 325-22 7/8 23.0
RNB 325-24 15/16 25.0
RNB 325-27 1 28.0
สินค้าก่อนหน้านี้ : Insulated ring terminals
สินค้าถัดไป : Copper tube terminals