คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> ฉนวนหุ้มหางปลา >> ฉนวนหุ้มหางปลา

Chip-shaped Naked Terminal

<< Back
Chip-shaped Naked Terminal
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
0.5-1.5mm2(22-16) 1max=19A
ITEM.NO. DIMENSION
 B(mm) L(mm) Fφ(mm)  E(mm)  Dφ(mm)  dφ(mm)
DBN 1.25-10 2.3 14.8 10.0 4.8 3.4 1.7
DBN 1.25-11 3.0 15.8 11.0
DBN 1.25-14 3.0 18.8 14.0
DBN 1.25-18 2.3 22.8 18.0

1.5-2.5mm2(16-14) 1max=27A
ITEM.NO. DIMENSION
 B(mm) L(mm) Fφ(mm)  E(mm)  Dφ(mm)  dφ(mm)
DBN 2-9 2.3 13.8 9.0 4.8 4.1 2.3
DBN 2-18 2.3 22.8 18.0

4-6mm2(12-10) 1max=48A
ITEM.NO. DIMENSION
 B(mm) L(mm) Fφ(mm)  E(mm)  Dφ(mm)  dφ(mm)
DBN 5.5-10 2.8 14.8 10.0 6.0 5.6 3.4
DBN 5.5-14 4.5 21.0 14.0
DBN 5.5-18 4.5 23.0 18.0
DBN 8-14 5.0 22.5 14.0 8.5 7.2 4.5
DBN 14-16 6.0 30.6 16.0 14.0 9.0 6.5
สินค้าก่อนหน้านี้ : Insulated Chi-shaped Terminals
สินค้าถัดไป : Insulated butt connectors