คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> เครื่องมือ >> คีมย้ำหางปลาหุ้ม

CHS-0725

<< Back
Chs-0725
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า

Suitable for pre-insulation terminal and full insulation mediate connector Cable Range:0.5-2.5mm2

สินค้าก่อนหน้านี้ : LY-03C/HS-03C
สินค้าถัดไป : SN-02C