คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> เคเบิ้ลไทร์ >> ปืนดึงเคเบิ้ลไทร์

TG-100 Cable ties tools

<< Back
Tg-100 Cable Ties Tools
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
· For tensloning and cut-off cable tie from width 2.4mm to 4.8mm
FOR "DIY" ONLY

สินค้าก่อนหน้านี้ : CTB series (P.E.T tube)
สินค้าถัดไป : CHS-600A Cable ties tools