คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> ฉนวนหุ้มหางปลา >> ฉนวนหุ้มหางปลา

Crewel tube pre-insulating terminal

<< Back
Crewel Tube Pre-insulating Terminal
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
150℃ Ui=300V  Red Copper Pipe  Nylon
ITEM.NO. CONDUCTORmm2 DIMENSION COLOR
F L W B
TE-0508 2×0.5 8.0 14.5 5.0 6.5 1.8 1.5 White
TE-7508 2×0.75 8.0 14.7 5.5 6.7 2.1 1.8

Blue

Grey

TE-7510 2×0.75 10.0 16.07 5.5 6.7 2.1 1.8
TE-1008 2×1.0 8.0 15.1 5.5 7.1 2.3 2.0 Red
TE-1010 2×1.0 10.0 17.1 5.5 7.1 2.3 2.0
TE-1508 2×1.5 8.0 15.5 6.4 7.2 2.6 2.3 Black
TE-1512 2×1.5 12.0 19.5 6.4 7.5 2.6 2.3
TE-2510 2×2.5 10.0 18.5 8.0 8.5 3.3 2.9 Grey
TE-2513 2×2.5 13.0 21.5 8.0 8.5 3.3 2.9 Blue
TE-4012 2×4.0 12.0 23.1 8.8 11.1 4.2 3.8 Orange
Grey
TE-6014 2×6.0 14.0 26.1 9.5 12.1 5.3 4.9 Green
Yellow
TE-10-14 2×10.0 14.0 26.6 12.6 12.0 6.9 6.5 brown green
Red
TE-16-14 2×16.0 14.0 31.3 19.0 17.3 8.7 8.3 Milky white
White
สินค้าก่อนหน้านี้ : Insulated cord end terminals
สินค้าถัดไป : Cord end terminals