คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> ฉนวนหุ้มหางปลา >> ฉนวนหุ้มหางปลา

Cord end terminals

<< Back
Cord End Terminals
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
ITEM.NO. DIMENSION WIRE RANGE
L(mm) D(mm) C(mm) B(mm) W(mm) A.W.G mm2
EN0506 6.0 1.3 1.0 0.7 2.1 #22 0.5
EN75.6 6.0 1.5 1.2 0.7 2.5 #20 0.75
EN1006 6.0 1.7 1.4 0.7 2.7 #18 1.0
EN1010 10.0
EN1507 7.0 2.0 1.7 1.0 3.5 #16 1.5
EN1510 10.0
EN2507 7.0 2.5 2.2 1.0 2.5 #14 2.5
EN2512 12.0
EN4009 9.0 3.2 2.8 1.0 4.0 #12 4.0
EN4012 12.0
EN6010 10.0 3.9 3.5 1.0 4.8 #10 6.0
EN6012 12.0
EN6015 15.0
EN10-12 12.0 4.9 4.5 1.2 5.8 #7 10.0
EN10-15 15.0
EN10-18 18.0
EN16-12 12.0 6.2 5.8 1.5 7.5 #5 16.0
EN16-15 15.0
EN16-18 18.0
EN25-16 16.0 7.9 7.5 1.8 9.2 4 25
EN25-22 22.0
EN35-16 16.0 8.7 8.3 2.0 10 2 35
EN35-25 25.0
EN50-20 20.0 10.9 10.3 2.0 12.4 1 50
EN50-25 25.0
สินค้าก่อนหน้านี้ : Crewel tube pre-insulating terminal
สินค้าถัดไป : Long full-insulating middle joint(nylon)