คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> ฉนวนหุ้มหางปลา >> ฉนวนหุ้มหางปลา

Insulated pin terminals

<< Back
Insulated Pin Terminals
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
导线截面0.5~1.5mm2(22-16) 最大电流=19A
ITEM.NO. DIMENSION COLOR
F Ф(mm) L(mm) H(mm) D Ф(mm)
PTV1.25-9 1.9 19.0 10.0 4.3
Red
PTV1.25-10

1.9

20.0
PTV1.25-12 1.9 22.0
PTV1.25-13 1.9 23.0
PTV1.25-18 1.9 28.0
导线截面1.5~2.5mm2(16-14) 最大电流=27A
ITEM.NO. DIMENSION COLOR
F Ф(mm) L(mm) H(mm) D Ф(mm)
PTV2-9 1.9 19.0 10.0 4.9
Blue
PTV2-10

1.9

20.0
PTV2-12 1.9 22.0
PTV2-13 1.9 23.0
PTV2-18 1.9 28.0
导线截面4~6mm2(12-10) 最大电流=48A
ITEM.NO DIMENSION COLOR
F Ф(mm) L(mm) H(mm) D Ф(mm)
PTV5.5-13 2.8 25.5 12.5 6.7 Yellow
สินค้าก่อนหน้านี้ : Copper tube terminals
สินค้าถัดไป : Pin-shaped Naked Terminal