คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> เครื่องมือ >> คีมย้ำหางปลาหุ้ม

CHS-30J

<< Back
Chs-30j
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า

Suitable for pre-insulation terminal and full insulation mediate connector Cable Range:0.5-6mm2

สินค้าก่อนหน้านี้ : Round type รางครอบสายไฟ
สินค้าถัดไป : LY-03C/HS-03C