คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> คลิปหนีบสายไฟ >> คลิปหนีบสายไฟ

K-type circle cable clips

<< Back
K-type Circle Cable Clips
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
ITEM.NO. H(mm) CLRCLE PATHD(mm) NAIL COLOR
CHK-4MM 6.3 4.0 2.5×18

WHITE
GREY
BLACK
BROWN
DARK GREY

CHK-5MM 7.4 5.0 2.5×18
CHK-6MM 8.4 6.0 2.5×23
CHK-7MM 9.7 7.0 2.5×23
CHK-8MM 13.0 8.0 2.5×23
CHK-9MM 13.0 9.0 2.5×25
CHK-10MM 13.8 10.0 2.5×25
CHK-12MM 16.0 12.0 2.5×27
CHK-14MM 18.5 14.0 2.5×27
CHK-16MM 21.0 16.0 2.5×37
CHK-22MM 26.0 22.0 2.5×41
CHK-25MM 31.0 25.0 2.5×47
สินค้าก่อนหน้านี้ : Circle cable clips
สินค้าถัดไป : Flat cable clips