คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> ฉนวนหุ้มหางปลา >> ฉนวนหุ้มหางปลา

Male and female full-insualting joint(nylon)

<< Back
Male And Female Full-insualting Joint(nylon)
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
10A BRASS NYLON
ITEM.NO. MEMA TAB DIMENSION A.W.G mm2 COLOR
W F L B T
FDFN 1.25-250 0.8×6.35 6.6 7.3 22.0 11.0 4.0 1.7 0.4 22-16A.W.G
0.5-1.5mm2
Red
MDFN 1.25-250 6.35 7.7 23.0
15A BRASS NYLON
ITEM.NO. MEMA TAB DIMENSION A.W.G mm2 COLOR
W F L B T
FDFN 2-250 0.8×6.35 6.6 7.3 22.0 11.0 4.0 2.3 0.4 16-14A.W.G
1.5-2.5mm2
Blue
MDFN 2-250 6.35 7.7 24.0
24A BRASS NYLON
ITEM.NO. MEMA TAB DIMENSION A.W.G mm2 COLOR
W F L B T
FDFN 5.5-250 0.8×6.35 6.6 7.3 24.0 13.0 6.3 3.4 0.4 12-10A.W.G
4-6mm2
Yellow
MDFN 5.5-250 6.35 7.7 25.0
10A BRASS NYLON
ITEM.NO. MEMA TAB DIMENSION A.W.G mm2 COLOR
W F L B T
FDFNY 1.25-250 0.8×6.35 6.6 7.3 22.0 12.0 4.0 1.7 0.45 22-16A.W.G
0.5-1.5mm2
Red
MDFNY 1.25-250 6.35 7.7 23.0 11.0 4.0 1.7 0.8
15A BRASS NYLON
ITEM.NO. MEMA TAB DIMENSION A.W.G mm2 COLOR
W F L B T
FDFNY 2-250 0.8×6.35 6.6 7.3 23.0 12.0 4.5 2.3 0.45 16-14A.W.G
1.5-2.5mm2
Blue
MDFNY 2-250 6.35 7.7 24.0 11.0 4.5 2.3 0.8
24A BRASS NYLON
ITEM.NO. MEMA TAB DIMENSION A.W.G mm2 COLOR
W F L B T
FDFNY 5.5-250 0.8×6.35 6.6 7.3 23.0 12.0 5.0 3.4 0.45 12-10A.W.G
4-6mm2
Yellow
MDFNY 5.5-250 6.35 7.7 24.0 11.0 5.0 3.4 0.8
สินค้าก่อนหน้านี้ : Long full-insulating middle joint(nylon)