ตัวแทนประจำประเทศไทย

บริษัท นิว พีเอ็นเอช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
ชั้น 5 ห้อง D อาคาร Cosmo Office Park Building, เลขที่ 89 ถนน ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Sales Representative
Ploy:+66 089-184-0845
Ning:+66 096-315-9168