คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> ขั้วต่อสายไฟ >> ตลับหนีบสายไฟ

ตลับหนีบสายไฟ

<< Back
ตลับหนีบสายไฟ
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
ITEM.NO. A.W.G mm2 COLOR
T1 22-18A.W.G 0.5-1.0mm2 Red
T2 20-16A.W.G 0.75-1.5mm2 Blue
T5 18-14A.W.G 1.0-2.5mm2 Yellow
ITEM.NO. DIMENSION A.W.Gmm2 COLOR
W(mm) L(mm)
KW-3 20.0 27.0 22-18 A.W.G 0.5-1.0mm2 Red
KW-4 20.0 27.0 18-14 A.W.G 1.0-2.5mm2 Blue
KW-5 20.5 34.5 12-10 A.W.G 4-6mm2 Yellow
KW-6 - - 22-10 A.W.G 0.5-0.75mm2 Red

สินค้าก่อนหน้านี้ : วายนัทแบบปีก