คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> เคเบิ้ลไทร์ >> เคเบิ้ลไทร์

Releasable cable ties

<< Back
Releasable Cable Ties
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
· Material: made from UL nylon 66.
· Usage:releasable
Releasable cable ties
ITEM.NO. L W(mm) MAX.BUNDLE DIA.(mm) TENSILE STRENGTH
INCH MM LBS KGS
CHS-150RT 6" 150 7.5 35 50 22
CHS-200RT 8″ 200 7.5 45 50 22
CHS-250RT 10" 250 7.5 60 50 22
CHS-300RT 12" 300 7.5 75 50 22
CHS-505RT 19 11/16" 500 8.5 145 75 34

Releasable cable ties
ITEM.NO. L W(mm) MAX.BUNDLE DIA.(mm) TENSILE STRENGTH
INCH MM LBS KGS
CHS-350RT 135/8″ 350 8.0 45 50 22
CHS-400RT 15 3/4" 400 8.0 105 50 22
CHS-450RT 17 3/4″ 450 8.0 130 50 22
CHS-500RT 1911/16″ 500 9.0 150 65 30

Releasable cable ties
ITEM.NO. L W(mm) MAX.BUNDLE DIA.(mm) TENSILE STRENGTH
INCH MM LBS KGS
CHS-100RRT 4″ 100 2.5 22 18 8
CHS-150RRT 6″ 150 3.5 35 40 18

Releasable cable ties
ITEM.NO. L W(mm) MAX.BUNDLE DIA.(mm) TENSILE STRENGTH
INCH MM LBS KGS
CHS-300RRT 11 5/8″ 300 12.7 82 250 114
CHS-400RRT 15 3/4" 400 12.7 105 250 114
CHS-450RRT 17 3/4" 450 9.0 118 175 80
CHS-550RRT 21 3/4″ 550 9.0 160 175 80
CHS-780RRT 3011/16″ 780 12.7 230 250 114
สินค้าก่อนหน้านี้ : Self-Locking Nylon Cable Ties
สินค้าถัดไป : Marker nylon cable ties