คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> เคเบิ้ลไทร์ >> ปืนดึงเคเบิ้ลไทร์

CTG-001 Cables ties tools

<< Back
Ctg-001 Cables Ties Tools
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
· Adjusting knob to correct number in window of handle:
· 1-3 for miniature cross section ties(2.5mm);3-6 for intermediate cross section ties (3.6mm); and 6-8 for standard cross section cable ties (4.8mm).
· Weight: 0.32 kg L: 180mm Material: Metal

สินค้าก่อนหน้านี้ : CHS-519 Cable ties tools
สินค้าถัดไป : LQA-001 Cables ties tools