คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> เคเบิ้ลไทร์ >> ปืนดึงเคเบิ้ลไทร์

CHS-519 Cable ties tools

<< Back
Chs-519 Cable Ties Tools
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
· Suitable for fast bind wire and cable automatic cut-and -bind left part
· Deviding cable tie 50~500mm,its width 9.0mm
· Weight:0.26kg L:195mm Material: Metal

สินค้าก่อนหน้านี้ : CHS-500 Cable ties tools
สินค้าถัดไป : CTG-001 Cables ties tools