คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> ฉนวนหุ้มหางปลา >> ฉนวนหุ้มหางปลา

Spade Naked Terminal(type Tu)

<< Back
Spade Naked Terminal(type Tu)
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
0.5-1.5mm2(22-16) 1max=19A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
SNB 1.25-3 #4 3.2 5.7 16.0 6.5 4.8 3.4 1.7
SNBS 1.25-3.5 #6 3.7 5.7 16.0 6.5
SNBL 1.25-3.5 #6 3.7 6.4 16.0 6.5
SNBS 1.25-4 #8 4.3 6.4 16.0 6.5
SNBM 1.25-4 #8 4.3 7.2 16.0 6.5
SNBL 1.25-4 #8 4.3 8.1 16.0 6.5
SNBS 1.25-5 #10 5.3 8.1 16.0 6.5
SNBL 1.25-5 #10 5.3 9.5 16.0 6.5
SNBS 1.25-6 1/4 6.4 9.5 16.0 6.5
SNBL 1.25-6 1/4 6.4 12.0 22.0 11.0

1.5-2.5mm2(16-14) 1max=27A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
SNB 2-3 #4 3.2 5.7 16.0 6.5 4.8 4.1 2.3
SNBS 2-3.5 #6 3.7 5.7 16.0 6.5
SNBL 2-3.5 #6 3.7 6.4 16.0 6.5
SNBS 2-4 #8 4.3 6.4 16.0 6.5
SNBM 2-4 #8 4.3 7.2 16.0 6.5
SNBL 2-4 #8 4.3 8.1 16.0 6.5
SNBS 2-5 #10 5.3 8.1 16.0 6.5
SNBL 2-5 #10 5.3 9.5 16.0 6.5
SNBS2-6 1/4 6.4 9.5 16.0 6.5
SNBL 2-6 1/4 6.4 12.0 22.0 11.0

2.5-4mm2(14-12) 1max=37A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
SNB 3.5-3 #4 3.2 5.7 18.3 7.0 6.0 5.0 3.0
SNB 3.5-4 #8 4.3 8.0 18.3 7.0
SNB 3.5-5 #10 5.3 8.0 18.3 7.0
SNB 3.5-6 1/4 6.4 12.0 21.5 12.1

4-6mm2(12-10) 1max=48A
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
SNB 5.5-3.5 #8 3.7 8.3 19.5 7.5 6.8 5.6 3.4
SNBS 5.5-4 #10 4.3 8.3 19.5 7.5
SNBL 5.5-4 #8 4.3 9.0 19.5 7.5
SNB 5.5-5 #10 5.3 9.0 19.5 7.5
SNBS 5.5-6 1/4 6.4 9.0 19.5 7.5
SNBL 5.5-6 1/4 6.4 12.0 25.5 12.0
SNB 5.5-8 5/16 8.4 14.0 24.5 11.5
ITEM.NO. USA screw screw dia.d2(mm) DIMENSION
B(mm) L(mm) Fφ(mm) Eφ(mm) Dφ(mm) dφ(mm)
SNB 8-4 #8 4.3 8.7 23.0 6.0 8.5 7.2 4.5
SNB 8-5 #10 5.3 12.0 24.5 5.7 8.5 7.2 4.5
SNB 8-6 1/4 6.4 12.0 24.5 5.7 8.5 7.2 4.5
SNB 8-8 5/16 8.4 14.5 28.0 8.3 8.5 7.2 4.5
SNB 14-6 1/4 6.4 12.0 28.0 7.5 10.5 9.0 5.8
SNB 14-8 5/16 8.4 14.0 28.0 7.5 10.5 9.0 5.8
SNB 22-8 5/16 8.4 14.0 34.5 9.0 12.0 11.5 7.7
สินค้าก่อนหน้านี้ : Insulated spade terminals
สินค้าถัดไป : Insulated ring terminals