คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> เครื่องมือ >> คีมย้ำหางปลาเปลือย

HX-50B

<< Back
Hx-50b
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
Suitable for copper tube terminals
/cable lugs
สินค้าก่อนหน้านี้ : HS-22
สินค้าถัดไป : CT-150