คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> เคเบิ้ลไทร์ >> เคเบิ้ลไทร์

Push mount ties

<< Back
Push Mount Ties
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
· Material: Nylon 66, 94V-2, agreed by UL. Acid and corrode resisting, insulate,
not apt to age.
· Usage: insert tie to the hole of table and tighten it.

Push mount ties(releasable)
ITEM.NO. L W(mm) MAX.BUNDLE DIA.(mm) TENSILE STRENGTH HOLE DIA PANEL THICKNESS
INCH MM LBS KGS INCH MM INCH MM
CHS-150PT 6" 150 8.0 37 40 18 0.252 6.4 0.126 3.2
CHS-175PT 65/6″ 175 8.0 44 40 18 0.252 6.4 0.126 3.2
ITEM.NO. L W(mm) MAX.BUNDLE DIA.(mm) TENSILE STRENGTH HOLE DIA PANEL THICKNESS
INCH MM LBS KGS INCH MM INCH MM
CHS-165PT 61/2″ 165 8.0 38 40 18 0.394 10.0 0.126 3.2
Push mount ties
ITEM.NO. L W(mm) MAX.BUNDLE DIA.(mm) TENSILE STRENGTH HOLE DIA PANEL THICKNESS
INCH MM LBS KGS INCH MM INCH MM
CHS-100PT 4″ 100 2.5 22 18 8.0 0.189 4.8 0.094 2.4
CHS-120PT 43/4″ 120 3.2 25 30 13.6 0.157 4.0 0.079 2.0
CHS-120PPT 43/4″ 120 4.8 25 50 22.0 0.252 6.4 0.126 3.2
CHS-160PT 61/4″ 160 4.8 38 50 22.0 0.252 6.4 0.126 3.2
CHS-190PT 71/2″ 190 4.8 45 50 22.0 0.252 6.4 0.126 3.2
สินค้าก่อนหน้านี้ : Saddle mounting ties
สินค้าถัดไป : In-line cable ties